Een gerandomiseerd onderzoek ter vergelijking van een groe p die op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie kreeg en een groep die ondersteunende seksuele voorlichting en therapie kreeg voor de behandeling van stoornissen van vrouwelijke seksuele interesse/opwinding

Brotto LA et al., 2021 – Seksuele interesse/opwindingsstoornis (SIAD) is de meest voorkomende seksuele disfunctie bij vrouwen. Ons doel was het vergelijken van (a) op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT) plus seksuele voorlichting met (b) groepsondersteunende seksuele voorlichting en therapie (STEP) voor vrouwen met SIAD.

De vrouwelijke seksuele respons: Huidige modellen, neurobiologische onderbouwing en middelen die momenteel goedgekeurd zijn of onderzocht worden voor de behandeling van hypoactief – seksueelverlangenstoornis

Kingsberg SA, Clayton AH and Pfaus JG, 2015 – Hoe een vrouw reageert op seksuele signalen is sterk afhankelijk van een aantal verschillende, maar gerelateerde factoren. Onderzoekers hebben al tientallen jaren geprobeerd de vrouwelijke seksuele respons uit te leggen, maar geen enkel model heerst oppermachtig. Een goede vrouwelijke seksuele functie is afhankelijk van het samenspel van somatische, psychosociale en neurobiologische factoren; verkeerde regulatie van een van deze componenten kan leiden tot seksuele disfunctie.

Werkzaamheid en veiligheid van gebruik naar behoefte van 2 behandelingen ontwikkeld voor verschillende ethologiën van stoornis van vrouwelijke seksuele interesse/opwinding: 3 klinische onderzoeken

Tuiten A. et al., 2008 – Bij vrouwen kan een verminderd seksueel verlangen en/of seksuele opwinding leiden tot seksuele ontevredenheid en emotioneel leed, gezamenlijk gedefinieerd als vrouwelijke seksuele interesse/opwindingsstoornis (FSIAD).