Nederlandse vrouwen melden dat ze op oudere leeftijd een bevredigend seksleven hebben - My Sexual Health

Nederlandse vrouwen melden dat ze op oudere leeftijd een bevredigend seksleven hebben

 

Seksuele functie is hoe het lichaam zich beweegt door de stadia van seksueel verlangen, opwinding, lubricatie, orgasme en tevredenheid. Hoewel er algemeen onderzoek is naar de ervaringen van vrouwen met hun seksueel functioneren en hoe dit in de loop van de tijd kan veranderen, hebben sommige onderzoeken aangegeven dat cultuur een rol kan spelen bij hoe vrouwen op een andere manier seksualiteit ervaren naarmate ze ouder worden. Het hebben van gegevens over verschillende populaties kan niet alleen informatief zijn voor vrouwen in andere landen die deze uitdagingen ervaren, maar ook voor artsen/zorgverleners om ondersteuning te kunnen bieden aan hun patiënten.  

 

Dr. Ellen Lammerink en haar team van het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben dit onderzoek uitgevoerd om nauwkeurigere informatie te verkrijgen over leeftijdsgerelateerde seksuele disfunctie bij Nederlandse vrouwen. Dit is het grootste onderzoek naar het seksueel functioneren van vrouwen in een Nederlandse populatie waarbij wetenschappelijk geaccepteerde vragenlijsten gebruikt worden.

Focus op het noorden

Voor dit onderzoek werden vier steden in het noordelijk deel van Nederland geselecteerd. Met behulp van lokale autoriteiten in elke stad werd een willekeurige selectie van vrouwen binnen specifieke leeftijdscategorieën gekozen.

 

Vragenlijsten werden per post naar de vrouwen gestuurd. Om het responspercentage te verbeteren, werd informatie in lokale kranten geplaatst waarin het doel van het onderzoek werd uitgelegd en dat alle ontvangen informatie anoniem zou zijn. Uiteindelijk heeft een kwart van de deelnemers de vragenlijst ingevuld: in totaal 829 vrouwen van 20-100 jaar oud.

 

De vrouwen kregen vragen over hun seksueel functioneren met behulp van een gevalideerd hulpmiddel dat de Female Sexual Function Index (FSFI) wordt genoemd. Hen werd ook gevraagd naar hun algehele gezondheid, medische informatie, dagelijkse activiteiten, lichaamsbeeld, welzijn en vermoeidheid. De antwoorden van de deelnemers werden vergeleken met Nederlandse nationale gegevens en met Duitse nationale gegevens voor de informatie die ontbreekt in de Nederlandse nationale enquêtes (d.w.z. vermoeidheids- en welzijnsscores).

Wat vonden ze?

  • Er was een significante afname van seksueel functioneren met de leeftijd, vooral na de menopauze. Van meest tot minst getroffen waren opwinding, lubricatie, verlangen, pijn, orgasme
  • De seksuele bevrediging nam ook af met de leeftijd, maar veel minder dan andere maten van seksueel functioneren
  • Pijn geassocieerd met geslachtsgemeenschap werd gemeld bij een veel hoger percentage deelnemers ouder dan 70
  • Seksuele inactiviteit nam dramatisch toe na het 50e levensjaar
  • De onderzoeksgroep meldde lagere niveaus van depressie dan in de Duitse nationale gegevens wordt aangegeven

 

Het was een belangrijke bevinding dat de vrouwen een sterke afname in bepaalde indicatoren van seksueel functioneren meldden naarmate ze ouder werden (zoals opwinding, lubricatie en orgasme), terwijl veel oudere vrouwen nog steeds meldden dat zij genieten van seksuele activiteiten (seksuele bevrediging). Dit weerspiegelt de complexe aard van seksualiteit bij vrouwen en hoe een enquête-instrument, zelfs wanneer dat wetenschappelijk is geaccepteerd, mogelijk niet voldoende is om dit volledig te verkennen.  

Opmerkingen...

Omdat de steekproef van deelnemers uit slechts vier steden in het noordelijk deel van Nederland werd genomen, geven hun antwoorden mogelijk niet de antwoorden van Nederlandse vrouwen als geheel weer. Daarnaast waren vrijwel alle deelnemers in Nederland geboren vrouwen (99%); immigranten waren nauwelijks vertegenwoordigd. Dit kan te wijten zijn aan taal- of culturele barrières, waardoor het lezen of begrijpen van de vragenlijst moeilijk is. Het kan ook verband houden met het hebben van een lager percentage immigrantenpopulaties in de steden die voor het onderzoek zijn geselecteerd. 

 

Stress gerelateerd aan een seksuele disfunctie is een vereiste voor een diagnose seksuele stoornis. Dit werd niet opgenomen in de vragenlijsten, dus het identificeren van vrouwen met mogelijke seksuele stoornissen was niet mogelijk met de informatie die in dit onderzoek werd verzameld.

Referentieartikel:

Lammerink EAG et al. (2017) A Survey of Female Sexual Functioning in the General Dutch Population. J Sex Med Jul; 1 4(7): 937-949.