Bremelanotide for the Treatment of Hypoactive Sexual Desire Disorder: Two Randomized Phase 3 Trials - My Sexual Health

Bremelanotide for the Treatment of Hypoactive Sexual Desire Disorder: Two Randomized Phase 3 Trials

Kingsberg SA et al., 2019

Doelstelling

Het beoordelen van de veiligheid en werkzaamheid van bremelanotide voor de behandeling van premenopauzale vrouwen met hypoactieve seksueelverlangenstoornis.

Methoden

Twee identieke fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische klinische onderzoeken (RECONNECT) beoordeelden de veiligheid en werkzaamheid van bremelanotide 1,75 mg, subcutaan toegediend indien nodig bij premenopauzale vrouwen met hypoactieve seksueelverlangenstoornis. Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar 24 weken behandeling met bremelanotide of placebo. De steekproefgrootte werd geschat op basis van simulaties van belangrijke eindpunten bij patiënten met hypoactieve seksueelverlangenstoornis uit een eerder onderzoek. De coprimaire werkzaamheidseindpunten waren verandering ten opzichte van de uitgangswaarde tot het einde van het onderzoek in de domeinscore van de Female Sexual Function Index-desire en de Female Sexual Distress Scale-Desire/Arousal/Orgasm item 13.

Resultaten

Onderzoek 301 begon op 7 januari 2015 en eindigde op 26 juli 2016. Onderzoek 302 begon op 28 januari 2015 en eindigde op 4 augustus 2016. Van de 1267 gerandomiseerde vrouwen waren er 1247 en 1202 ingedeeld in respectievelijk de veiligheids- en de werkzaamheidspopulatie (gewijzigde intent-to-treat). De meeste deelnemers waren blank (85,6%), uit Amerikaanse centra (96,6%), en hadden een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. Vanaf de baseline tot het einde van het onderzoek hadden vrouwen die bremelanotide namen statistisch significante toenames in seksueel verlangen (onderzoek 301: 0,30, p < ,001; onderzoek 302: 0,42, p < ,001; geïntegreerde onderzoeken 0,35, p < ,001) en statistisch significante verminderingen in stress gerelateerd aan een laag niveau van seksueel verlangen (onderzoek 301: -0,37, p < ,001; onderzoek 302: -0,29, p = ,005; geïntegreerde onderzoeken -0.33, p < ,001) vergeleken met placebo. Patiënten die bremelanotide namen, hadden meer last van misselijkheid, opvliegers en hoofdpijn (10% of meer in beide onderzoeken) in vergelijking met placebo.

Conclusies

Beide onderzoeken toonden aan dat bremelanotide het seksueel verlangen en de gerelateerde stress bij premenopauzale vrouwen met hypoactieve seksueelverlangenstoornis significant verbeterde. Het veiligheidsprofiel was gunstig. De meeste tijdens de behandeling optredende bijwerkingen waren gerelateerd aan verdraagbaarheid en de meeste waren licht of matig in intensiteit.