Prevalence and Predictors of Sexual Problems Among Midlife Canadian Adults: Results from a National Survey - My Sexual Health

Prevalence and Predictors of Sexual Problems Among Midlife Canadian Adults: Results from a National Survey

Quinn-Nilas C, Milhausen RR, McKay A and Holzapfel S, 2018

Achtergrond

Seksuele problemen komen vaak voor bij mannen en vrouwen in de middelbare leeftijd, en onderzoeken hebben een reeks demografische, gezondheids- en relatiegerelateerde correlaties vastgesteld. Onderzoek naar de prevalentie van deze seksuele problemen binnen Canada is zeldzaam en is gerechtvaardigd gezien de unieke context in verband met het verlenen van gezondheidszorgdiensten in tegenstelling tot andere landen.

Doel

We onderzochten seksuele problemen (vrouwen met een laag niveau van verlangen, orgasmeproblemen en vaginale pijn, evenals mannen met een laag niveau van verlangen, erectieproblemen en ejaculatieproblemen) en de correlatie daarvan tussen een groot aantal Canadese mannen en vrouwen van 40-59 jaar.

Methoden

Er werd een nationale steekproef van Canadezen geworven (n = 2400). Prevalentiestatistieken voor de seksuele problemen en oddsratio’s voor correlaties werden berekend met behulp van logistieke regressie, om demografische, gezondheids- en gedragscorrelaties van mannelijke en vrouwelijke seksuele problemen vast te stellen.

Verzamelde data

Zelfgemelde ervaringen in de voorafgaande 6 maanden met een laag niveau van verlangen, vaginale droogheid, vaginale pijn en orgasmeproblemen voor vrouwen, en een laag niveau van verlangen, erectieproblemen en ejaculatieproblemen voor mannen.

Resultaten

Seksuele problemen kwamen relatief vaak voor; laag niveau van verlangen was het meest voorkomende seksuele probleem, vooral voor vrouwen, waarbij 40% een laag niveau van seksueel verlangen in de afgelopen 6 maanden meldde. Vrouwen die postmenopauzaal waren, hadden een veel grotere kans om laag niveau van verlangen, vaginale pijn en vaginale droogheid te melden. Laag niveau van verlangen en erectieproblemen voor mannen en laag niveau van verlangen en orgasmeproblemen voor vrouwen waren belangrijke voorspellers van een algeheel geluksgevoel wat betreft het seksleven.

Klinische vertaling

Gezien de prevalentie en impact van seksuele problemen die in ons onderzoek zijn aangegeven, worden artsen aangemoedigd om deze zorgen routinematig te beoordelen en te behandelen.

Conclusies

Sterke punten zijn onder meer een nationale steekproef van een onderbestudeerde demografische categorie, volwassenen uit het midlife en items die consistent zijn met andere nationale onderzoeken naar seksuele problemen. Causale of directionele associaties kunnen niet worden bepaald met deze transversale gegevens. De resultaten zijn grotendeels consistent met eerdere nationale steekproeven in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Seksuele problemen komen vaak voor bij Canadese mannen en vrouwen, waarbij veel daarvan worden geassocieerd met zelfgemeld seksueel geluk.