A Survey of Female Sexual Functioning in the General Dutch Population - My Sexual Health

A Survey of Female Sexual Functioning in the General Dutch Population

Lammerink EAG et al., 2017

Achtergrond

Na de diagnose en behandeling van de ziekte is een belangrijke barrière voor onderzoek naar psychoseksueel functioneren het ontbreken van een consistente schatting van de prevalentie van vrouwelijke seksuele disfunctie in de algemene bevolking.

Doel

Het verduidelijken van de prevalentie van leeftijdsgerelateerd seksueel functioneren bij vrouwen in de algemene bevolking.

Methoden

Er werd een steekproef samengesteld door willekeurige selectie van vrouwen uit de algemene bevolking in het noordelijk deel van Nederland en werd gecategoriseerd op leeftijd. Vrouwen vulden de Women Sexual Function Index (FSFI), personal medical items and daily activities, de Body Image Scale, de SF-36 Health Survey, de Hospital Anxiety and Depression Scale en de Multidimensional Fatigue Inventory in. De representativiteit van de deelnemers werd beoordeeld door hun kenmerken te vergelijken met gegevens van het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandse Gezondheidsmonitor. Algehele gezondheid, vermoeidheid en welzijn werden vergeleken met nationale of internationale gegevens.

Verzamelde data

Leeftijdsgerelateerde totale en domeinscores van de FSFI.

Resultaten

We beoordeelden het seksueel functioneren bij vrouwen van 521 seksueel actieve vrouwen. Voor vrouwen van 20 tot 80 jaar vertoonde het seksueel functioneren een grote variantie en was dit slecht bij 28% van alle seksueel actieve vrouwen, waarbij de FSFI-scores onder de gedefinieerde klinische cutoff lagen (FSFI-score < 26,55). Hoewel de seksuele activiteit en het functioneren significant daalden met het ouder worden, nam de seksuele bevrediging slechts niet-significant af.

Klinische implicaties

Dit onderzoek biedt waardevolle leeftijdsspecifieke bereiken voor seksueel functioneren bij vrouwen in de algemene populatie en kan informatie geven voor komende klinische onderzoeken.

Sterke punten en beperkingen

Dit is het grootste onderzoek naar seksueel functioneren bij vrouwen in een representatieve Nederlandse populatie met behulp van internationaal gevalideerde hulpmiddelen en beschreven per leeftijdscategorie, wat waardevolle informatie oplevert die kan helpen bij het krijgen van inzicht in hoe seksueel functioneren bij vrouwen verandert met de leeftijd. Het FSFI is bekritiseerd voor het niet beoordelen van persoonlijk stress in verband met seksuele problemen, dus het ontbreken van de Female Sexual Distress Scale in ons onderzoek is een ongelukkige tekortkoming. Het hoge percentage seksuele inactiviteit (31%) leidde ertoe dat er minder vrouwen beschikbaar waren om het seksueel functioneren te evalueren, maar dit kan zou het daadwerkelijk niveau van seksuele (in)activiteit onder vrouwen in een algemene populatie kunnen weerspiegelen.

Conclusie

De totale FSFI- en domeinscores toonden een grote variatie in alle leeftijdscategorieën, maar over het algemeen scoorde een op de vier seksueel actieve vrouwen onder de diagnostische cutoff-score. De seksuele activiteit en het functioneren namen ook af met de leeftijd, terwijl de seksuele bevrediging slechts licht daalde.