Een injecteerbare behandeling voor een laag niveau van verlangen beschikbaar voor Amerikaanse en Canadese vrouwen - My Sexual Health

Een injecteerbare behandeling voor een laag niveau van verlangen beschikbaar voor Amerikaanse en Canadese vrouwen

In 2019 keurde de Amerikaanse FDA een nieuwe behandeling goed voor vrouwen die lijden aan een laag seksueel verlangen met stress. Het staat bekend als bremelanotide en bootst een stof na die van nature in de hersenen voorkomt, melanocortine genaamd.

 

Melanocortines zijn een categorie stoffen die betrokken zijn bij seksuele opwinding. In dit onderzoek werd onderzocht hoe goed dit nieuwe geneesmiddel werkte om de lage niveaus van verlangen en de daarmee samenhangende angst bij vrouwen te verbeteren, naast verschillende andere seksuele gezondheidsindicatoren.

Wat was het proces?

Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan ofwel de bremelanotide ofwel de placebo. Na een screeningsperiode en een testperiode met de placebo voor alle deelnemers (maand zonder behandeling), hadden beide groepen 24 weken om de aan hen toegewezen behandeling te gebruiken.

 

De bremelanotide of de placebo werd, indien nodig, zelf onder de huid geïnjecteerd, ongeveer 45 minuten vóór de verwachte seksuele activiteit. Ze mochten de behandeling maximaal 12 keer per maand innemen tijdens het 6 maanden durende onderzoek.

 

De deelnemers vulden op meerdere tijdstippen in het onderzoek vragenlijsten in (tijdens de screening, tijdens de maand zonder behandeling en elke 4 weken) om hun niveau van seksueel verlangen, hun niveau van stress, hoe goed ze vonden dat de behandeling werkte, of als ze het gevoel hadden dat de behandeling helemaal niet werkte, te melden.

Wie heeft deelgenomen?

Vrouwen werden bij artsenpraktijken, medische centra en onderzoekscentra geworven voor deelname aan het onderzoek. In totaal namen 1267 vrouwen deel, voornamelijk uit de Verenigde Staten.

 

Om mee te kunnen doen, moesten de deelnemers premenopauzaal zijn, gediagnosticeerd met een laag seksueel verlangen met stress door een arts, en in een stabiele monogame relatie met een mannelijke of vrouwelijke partner (vrouwen in een relatie met iemand van hetzelfde geslacht maakten echter slechts 1,8% van de deelnemers uit).

Verbeteringen in zowel verlangen als stress

De vrouwen die bremelanotide namen, meldden significante toenames in seksueel verlangen in de loop van het onderzoek. Bovendien vertoonde de behandelingsgroep gedurende dezelfde periode significante verminderingen in stress gerelateerd aan een laag seksueel verlangen.

 

Voor deze beide eindpunten werden al verschillen waargenomen in week 4 en deze werden in de loop van het onderzoek voortgezet.

 

Het aantal bevredigende seksuele belevingen dat door deelnemers werd gemeld, was niet significant verschillend tussen de behandelingsgroepen, wat betekent dat deelnemers die bremelanotide namen aan het eind van het onderzoek niet meldden dat ze meer seks hadden die voor hen bevredigend was dan degenen die de placebo namen.

... maar ook een sterk placebo-effect

Het waren echter niet alleen deelnemers in de bremelanotide-groep die meer verlangen en minder leed meldden. Ongeveer 35% van de vrouwen in de placebogroep meldde ook verbeteringen in deze meetwaarden vanaf het begin tot het einde van het onderzoek. Zoals de auteurs van het artikel opmerkten, kan vaker sprake zijn van een hoge placeborespons wanneer wat u meet subjectief is en wanneer deelnemers een positieve respons verwachten

 

(Opmerking redacteur: omdat het geneesmiddel injecteerbaar is, kan dit ook een hogere verwachting creëren, omdat de deelnemers waarschijnlijk nooit eerder een geneesmiddel op deze manier hadden genomen. Ook kan er sprake zijn van positieve gevoelens rond de mogelijke behandeling, omdat de medicatie vrij kort voor een verwacht seksueel contact moet worden ingenomen.)

Helaas komen bijwerkingen vaak voor

Van de vrouwen die bremelanotide namen, had 76% last van (meestal) lichte tot matige bijwerkingen, waarbij de meest voorkomende (40%) misselijkheid was. Een vijfde van degenen die last hadden van misselijkheid besloot om het onderzoek als gevolg daarvan stop te zetten.

Conclusie

Dit onderzoek toonde aan dat bremelanotide het seksueel verlangen kan verbeteren en de stress in verband met seksueel verlangen kan verminderen, zelfs met een sterk placebo-effect. Bijwerkingen kunnen echter vaak voorkomen, dus het is iets om te overwegen voordat u deze medicatie inneemt.

Referentieartikel:

Kingsberg SA et al. (2019) Bremelanotide for the Treatment of Hypoactive Sexual Desire Disorder: Two Randomized Phase 3 Trials. Obstet Gynecol. Nov; 134(5): 899-908.