Geneesmiddelen die worden onderzocht voor de behandeling van een verminderd seksueel verlangen en leed (HSDD) - My Sexual Health

Geneesmiddelen die worden onderzocht voor de behandeling van een verminderd seksueel verlangen en leed (HSDD)

Het maken van effectieve behandelingen voor seksuele disfunctie bij vrouwen vereist inzicht in hoe seksueel functioneren geregeld wordt in de hersenen en het lichaam. We weten dat een aantal hersengebieden betrokken zijn bij genot en beloning, en bij het stimuleren en remmen van gedrag. We weten ook dat er veel chemische stoffen in de hersenen bij betrokken zijn, en dat het belangrijk is om een balans te vinden tussen de stoffen die ons aanzetten tot en de stoffen die ons afsluiten voor een normale seksuele functie. (Bekijk dit artikel voor meer informatie over seks en de hersenen.)

Geneesmiddelen voor seksuele disfunctie bij vrouwen werken op een aantal verschillende manieren. Hier zijn enkele definities van de verschillende seksuele stadia die zullen helpen om uit te leggen hoe deze geneesmiddelen werken:

seksuele hint/signaal

een extern(e) kenmerk/kwaliteit van iets dat uw hersenen interpreteren als gerelateerd aan seks (bijv. erotische beelden, lezen over romantische situaties)

stimuli

een ding of gebeurtenis die een specifieke functionele reactie oproept

seksueel verlangen

geïnteresseerd zijn in seks

seksuele opwinding

het gevoel seksueel te worden opgewonden, meestal in combinatie met lichamelijke reacties (bijv. vaginale vochtigheid)

seksueel functioneren

het doorlopen van de stadia van verlangen, opwinding en orgasme, evenals het hebben van gevoelens van tevredenheid en genot met seksuele activiteit

Dus welke farmaceutische behandelingen zijn of worden momenteel onderzocht op seksuele disfunctie bij vrouwen, en wat is er tot nu toe in de literatuur beschreven over hun werkzaamheid? Hieronder staat een tabel van de huidige mededingers. Zoals u kunt zien, is er veel variatie in hoe deze behandelingen werken op de hersenen en/of het lichaam.

Behandelingen met één geneesmiddel

Actie - maakt de hersenen gevoeliger voor seksuele signalen

Testosteron

  • het merendeel van de onderzoeken is alleen bij postmenopauzale vrouwen uitgevoerd
  • de gegevens zijn niet consistent tussen wat betreft het effect ervan – sommige onderzoeken hebben een toename aangetoond in seksueel bevredigende voorvallen voor deelnemers, terwijl andere geen significant effect hebben getoond

 Bupropion

  • oorspronkelijk ontwikkeld als antidepressivum
  • kan seksuele respons, verlangen en seksueel functioneren verbeteren, maar niet de frequentie van verlangen

Actie - vermindert remming als reactie op seksuele signalen

Buspiron

  • ontwikkeld om angst te behandelen
  • één onderzoek bij personen met antidepressiva-gerelateerde seksuele disfunctie toonde verbetering van seksueel functioneren, maar een ander onderzoek toonde geen verandering
  • meer onderzoek nodig

Actie - maakt de hersenen gevoeliger voor seksuele signalen en verlaagt geremdheid

Flibanserine

  • Door de Amerikaanse FDA goedgekeurd voor gebruik bij premenopauzale vrouwen
  • heeft aangetoond dat het aantal seksueel bevredigende voorvallen is toegenomen en seksgerelateerde stress vermindert
  • een groot onderzoek bij postmenopauzale vrouwen toonde vergelijkbare resultaten als die bij premenopauzale vrouwen werden waargenomen

Actie - verhoogt seksuele opwinding en verlangen

Bremelanotide

  • Door de Amerikaanse FDA goedgekeurd voor gebruik bij premenopauzale vrouwen
  • vroege resultaten toonden een toename van seksueel bevredigende voorvallen en een afname van leed
  • positieve en vergelijkbare resultaten bij zowel pre- als postmenopauzale vrouwen

Behandelingen met combinatiegeneesmiddelen

Acties:
    1. vergroot de reactie van de hersenen op seksuele prikkels
    2. verhoogt de respons van de geslachtsorganen op seksuele stimuli

Testosteron + sildenafil

  • vroege onderzoeken toonden verbetering in seksueel functioneren aan, vooral bij vrouwen met een lage gevoeligheid voor seksuele prikkels

Acties:
    1. vergroot de reactie van de hersenen op seksuele prikkels
    2. vermindert remming van seksuele prikkels

Testosteron + buspiron

  • vroege onderzoeken toonden verbetering in seksueel functioneren aan, vooral bij vrouwen met overactivering van seksuele remmingsmechanismen

Actie: vergroot de reactie van de hersenen op seksuele prikkels en vermindert remming van seksuele prikkels

Bupropion + trazodon

  • vroege resultaten toonden een toegenomen seksueel verlangen en interesse, en verminderd leed
  • klein onderzoek – er is meer onderzoek nodig om de werkzaamheid te testen

(Opmerking van de redacteur: dit artikel werd gepubliceerd in 2015, dus er kan bijgewerkte informatie beschikbaar zijn voor sommige van de behandelingen die hier worden bekeken.)

Referentieartikel:

 

Kingsberg SA, Clayton AH, Pfaus JG. (2015) The Female Sexual Response: Current Models, Neurobiological Underpinnings and Agents Currently Apsproved or Under Investigation for the Treatment of Hypoactive Sexual Desire Disorder. CNS Drugs; 29(11): 915-33.