Cultuur en leeftijd dragen bij aan de ervaringen van vrouwen met seksuele disfunctie en leed - My Sexual Health

Cultuur en leeftijd dragen bij aan de ervaringen van vrouwen met seksuele disfunctie en leed

Veel onderzoeken hebben aangetoond dat naarmate vrouwen ouder worden, ze een verminderd seksueel verlangen hebben. Het aandeel vrouwen dat zowel een verminderd seksueel verlangen ervaart met geassocieerd leed (bekend als hypoactief-seksueelverlangenstoornis of HSDD [ hypoactive sexual desire disorder]) verandert echter niet met de leeftijd, volgens onderzoek. Waarom zou dit zo kunnen zijn?

 

Richard Hayes en zijn collega’s aan de Universiteit van Melbourne richtten zich op het vinden van het antwoord op deze vraag. Het onderzoek betrof vrouwen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië die een enquête over seksualiteit invulden.

 

Ongeveer 3500 vrouwen gaven hun input voor het onderzoek – ongeveer de helft uit de VS en de helft uit Europa. De respondenten waren tussen de 20 en 70 jaar oud en hadden een seksuele relatie op het moment dat ze de enquête invulden, om the voorkomen dat het niet hebben van een partner een effect zou kunnen hebben op het verlangen of het leed.

Wat het onderzoek vond

Verminderd seksueel verlangen

Hoe ouder de deelnemers waren, hoe groter de kans dat ze een verminderd seksueel verlangen meldden.

Gerelateerd leed

Interessant is dat het tegenovergestelde waar was wat betreft leed rond een verminderd verlangen – er was meer leed bij jongere vrouwen, ondanks het feit dat minder van hen een verminderd seksueel verlangen meldden. Dit kan komen door de verwachting dat jongere vrouwen een hogere geslachtsdrift of meer seksuele activiteit hebben, en dus leidde het contrast tussen verwachting en realiteit tot hogere percentages van leed. Het tegenovergestelde kan gelden voor oudere vrouwen – ze verwachten seksueel verlangen te verliezen naarmate ze ouder worden, vooral na de menopauze, en zijn er minder verontrust door.

Verminderd verlangen + leed = hypoactief-seksueelverlangenstoornis (HSDD)

Hypoactief-seksueelverlangenstoornis of HSDD bij vrouwen wordt gekenmerkt door een verminderd seksueel verlangen dat gepaard gaat met een hoge mate van leed die daarmee te maken heeft. Het aandeel vrouwen met zowel een verminderd verlangen als leed in het onderzoek was voor alle deelnemers vergelijkbaar voor alle leeftijden. Aangezien deze factoren met de leeftijd tegengestelde trends laten zien, verklaart dit waarom HSDD niet significant verandert met de leeftijd.

Grafieken afgeleid van Hayes R et al. (2007) Relationship between hypoactive sexual desire disorder and aging. Fertil Steril. 87(1):107-12.

Verschillen tussen Europese en Amerikaanse deelnemers

Een interessant resultaat van het onderzoek was dat er verschillen waren tussen het aandeel Amerikaanse en Europese vrouwen dat op verschillende leeftijden rapporteerde dat ze een verminderd seksueel verlangen en gerelateerd leed hadden.

 

De Europese vrouwen in het onderzoek meldden grote verschillen in verminderd verlangen naarmate ze ouder werden, met deelnemers in de zestig en zeventig die deze ervaring bijna vijf keer zo vaak meldden als degenen die in de twintig zijn. Er was ook een toename van het verminderde seksuele verlangen onder de Amerikaanse vrouwen naarmate ze ouder werden, maar deze verandering was minder dramatisch dan bij Europese deelnemers (zie bovenstaande schema’s).

 

Er was ook een groter aandeel Amerikaanse vrouwen in de leeftijdsgroep van 30-39 jaar dat een verminderd seksueel verlangen meldde in vergelijking met Europese vrouwen. Meer Amerikanen in deze leeftijdsgroep meldden ook dat ze leed ervaarden in verband met een verminderd verlangen dan hun Europese tegenhangers. Deze combinatie vertaalde zich in een groter aandeel van Amerikaanse 30 tot 49-jarigen met HSDD.

 

Cultuur en seksuele verwachtingen van vrouwen in verschillende landen kunnen hebben bijgedragen aan hoe de deelnemers antwoordden in deze enquête.

Toekomstig onderzoek

Hoewel het onderzoek van Hayes interessante inzichten biedt in het seksuele verlangen van vrouwen, is er veel dat nog onbekend is. Er kunnen veel factoren zijn die bijdragen aan een verminderd seksueel verlangen en leed bij vrouwen, die verschillen tussen vrouwen in verschillende landen kunnen openbaren, zoals:

  • algehele gezondheid
  • gebruik van hormoonbehandelingen
  • gebruik van geneesmiddelen
  • leeftijd, gezondheid en seksueel functioneren van hun partners
  • duur van hun relatie

 

Hopelijk kunnen we met meer onderzoek een vollediger beeld geven, zodat vrouwen duidelijkheid kunnen krijgen over deze ervaringen en over meer behandelingsopties.

Referentieartikel:

Richard Hayes et al. (2007) Relationship between hypoactive sexual desire disorder and aging. Fertil Steril. 87(1):107-12.