Seksuele bevrediging is niet voor iedereen hetzelfde - My Sexual Health

Seksuele bevrediging is niet voor iedereen hetzelfde

Seksuele bevrediging is een complex onderwerp dat meer omvat dan alleen het hebben van goede seks of frequente orgasmen. Het gaat om aspecten naast geslachtsgemeenschap en seksueel functioneren, zoals verlangen of seksuele problemen, hoewel er geen algemene definitie of verklaring voor is. Wat onderzoekers wél weten is dat seksuele bevrediging een belangrijk onderdeel kan zijn van het onderhouden van stabiele relaties. Het speelt ook een rol in het algeheel welzijn, zowel emotioneel als lichamelijk.

Hoe meten we seksuele bevrediging?

Het meten van seksuele bevrediging met een veelgebruikt instrument geeft mogelijk geen nauwkeurig beeld van alle kanten, omdat sommigen meer geschikt zijn voor het ene geslacht of de ene seksuele geaardheid dan voor andere.

 

Deze variatie in hoe vrouwen met verschillende seksuele identiteiten (heteroseksueel, biseksueel en homoseksueel (lesbisch)) seksuele bevrediging ervaren, vormt de basis van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door een team onder leiding van dr. Laura Holt. De onderzoekers wilden kijken naar de verschillen in hoe vrouwen van verschillende seksuele geaardheid reageerden op factoren die hun seksuele bevrediging beïnvloeden, met behulp van zowel bestaande als nieuwe onderzoekshulpmiddelen.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd via een online-enquête waarin mensen in de VS werden geregistreerd. Ongeveer 64% van de deelnemers identificeerde zich als heteroseksueel, terwijl 21% en 13% zich respectievelijk als biseksueel en lesbisch identificeerde.

 

De deelnemers beantwoordden een combinatie van vragen uit verschillende meetinstrumenten en schalen, zoals het beoordelen van hun seksuele bevrediging van 1-7 en het beantwoorden van meer kwalitatieve vragen zoals: “…hoe hebt u uw niveau van seksuele bevrediging bepaald?”. De taken na deze beoordelingsstap omvatten het beantwoorden van de enquête over mogelijke seksuele bevredigingsfactoren (PSSF) (ontwikkeld voor dit onderzoek) en de New Sexual Satisfaction Scale (nieuwe seksuele bevredigingsschaal), die gebaseerd is op advies over seksuele gezondheidsadvies en therapieliteratuur.

Verschillen en overeenkomsten

Hoewel de verschillende groepen vergelijkbare antwoorden gaven op veel van de vragen, werden enkele belangrijke verschillen gezien:

 

Heteroseksuele vrouwen hechtten meer belang aan het uitvoeren van seksuele activiteiten en de frequentie van orgasmen dan aan hun seksuele bevrediging.

 

Biseksuele vrouwen zeiden dat acceptatie van hun identiteit en masturbatie/soloseks belangrijker was voor hun seksuele bevrediging dan de andere groepen.

 

Lesbische vrouwen beoordeelden lichamelijke intimiteit (zonder seks) hoger dan de andere twee groepen.

Soms vertoonden twee groepen vergelijkbare resultaten:

 

Heteroseksuele en lesbische vrouwen antwoordden dat de sterkte en duur van de relatie en de morele of religieuze correctheid van hun seksuele activiteit belangrijk waren voor hun seksuele bevrediging.

 

Lesbische en biseksuele vrouwen onderschreven het gebruik van seksmaterialen en voegden vaker andere partners toe dan de heteroseksuele groep.

 

Biseksuele en heteroseksuele vrouwen vonden dat het belangrijk was voor hun seksuele bevrediging om goede communicatie te hebben op gebieden die geen verband houden met seks.

Wat betekent dit?

Het onderzoek toonde het belang aan van individuele behandeling van seksuele bevrediging. Net als een vingerafdruk is de perceptie van elke persoon van de dingen die van invloed zijn op zijn/haar seksuele bevrediging uniek en persoonlijk.

Wat ontbreekt er?

Vragen aan de vrouwen om een antwoord op te schrijven op wat hen seksueel bevredigt, gaf de onderzoekers ook inzicht in gebieden waarvan vrouwen denken dat ze belangrijk waren en die ontbraken in hun lijst met factoren (PSSF). Deze omvatten gevoelens na seks, lichamelijk vermogen om seks te hebben en de belangrijkste factor die door deelnemers wordt vermeld, verlangen.

Opmerkingen

Hoewel het team een zo divers mogelijke steekproef wilde hebben, waren de meeste respondenten hoog opgeleid of hadden ze een diploma van de middelbare school (meer dan 90%) en identificeerden ze zich als wit (88%). Het team heeft zich ook speciaal ingespannen om meer religieuze en conservatieve vrouwen te benaderen, maar de vragen in de enquête beperkten het vermogen van de onderzoekers om deze respondenten te identificeren.

 

Deze enquête was ook gericht op mensen in een relatie en de vragen gingen over de genoemde relatie, dus alleenstaande vrouwen werden niet opgenomen. De enquête was ook geschikter voor mensen die geïdentificeerd werden als vrouwen, dus deze maakt mogelijk geen onderscheid tussen mensen die meer fluïde zijn in het genderspectrum.

Toekomstig onderzoek

Toekomstig onderzoek kan bestaan uit onderzoeken naar seksuele identiteit bij mensen die zich presenteren als mannelijk of non-binair/geslachtsfluïditeit. De gebruikte tekst kon ook aangepast worden, aangezien een deel van de tekst geschikter was voor heteroseksuele relaties (bv. het woord ‘geslachtsgemeenschap’).

Referentieartikel:

Holt LL, Chung YB, Janssen E and Peterson ZD (2021) Female Sexual Satisfaction and Sexual Identity. J Sex Res. Feb;58(2):195-205.