Relatie tussen hypoactief - seksueelverlangenstoornis en ouder worden - My Sexual Health

Relatie tussen hypoactief – seksueelverlangenstoornis en ouder worden

Hayes R et al., 2007

Doelstelling

Onderzoeken van het verband tussen de stoornis hypoactief seksueel verlangen (HSDD) en veroudering. De American Foundation of Urologic Disease en de American Psychiatric Association bepalen dat HSDD alleen wordt gediagnosticeerd wanneer zowel een verminderd seksueel verlangen als seksueel gerelateerd persoonlijk leed aanwezig zijn.

  • Opzet: Gemeenschapsgericht, cross-sectioneel onderzoek.
  • Kader: Europa (VK, Duitsland, Frankrijk, Italië) en de VS.
  • Patiënt(en): Vrouwen van 20-70 jaar in seksuele relaties die deelnemen aan het Women’s International Study of Health and Sexuality (n=1998 Europa, n=1591 VS).
  • Interventie(s): Er werden geen interventies toegediend.
  • Belangrijkste uitkomstmaten: Zelf afgenomen vragenlijst met twee gevalideerde instrumenten: Profile of Female Sexual Function(c) measured sexual desire; Personal Distress Scale(c) measured sexual distress. Vrouwen met verminderd verlangen met het ervaren van leed werden geacht HSDD te hebben.

Resultaten

Het aandeel Europese vrouwen met een verminderd verlangen nam toe van 11% bij vrouwen in de leeftijd van 20-29 jaar tot 53% bij vrouwen in de leeftijd van 60-70 jaar. Het aandeel Amerikaanse vrouwen met een verminderd verlangen vertoonde een trend naar een toename met de leeftijd. In de leeftijdsgroep van 20-29 jaar was 65% van de Europese vrouwen en 67% van de Amerikaanse vrouwen met een verminderd seksueel verlangen hierdoor verontrust. Dit nam af tot respectievelijk 22% en 37% in de leeftijdsgroep 60-70 jaar. In Europa en de VS veranderde de prevalentie van HSDD in de populatie niet significant met de leeftijd (6-13% in Europa, 12-19% in de VS).

Conclusies

Het aandeel vrouwen met een verminderd verlangen nam toe met de leeftijd terwijl het aandeel vrouwen die verontrust waren over hun verminderd verlangen afnam met de leeftijd. Als gevolg hiervan bleef de prevalentie van HSDD in wezen constant met de leeftijd. Dit kan verklaren waarom er vaak geen verband tussen HSDD en leeftijd wordt gemeld in de literatuur.