Verwachtingen en ervaringen van vrouwen betreffende hormoonbehandeling voor seksuele disfunctie - My Sexual Health

Verwachtingen en ervaringen van vrouwen betreffende hormoonbehandeling voor seksuele disfunctie

Fooladi E, Bell RJ, Whittaker AM en Davis SR, 2014

Doelstelling

Er is een schaarste aan informatie over de verwachtingen van vrouwen van medische behandeling voor vrouwelijke seksuele disfunctie (FSD) en hun zelfbeoordeling van behandelingsresultaten. Het doel van dit onderzoek was het verkennen van de perceptie en verwachtingen van vrouwen over de behandeling en hun ervaringen met de behandeling van FSD met behulp van een kwalitatieve benadering.

Methoden

Personen die voor het eerst een endocrinoloog bezochten met de klacht van seksuele problemen werden geïdentificeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan een diepte-interview op dezelfde dag als aan hun medisch consult. maar voorafgaand daaraan. Het opvolgingstelefoongesprek vond 3-4 maanden later plaats.

Resultaten

Zeventien vrouwen, 26-70 jaar, namen deel aan het persoonlijke gesprek. Tien daarvan namen deel aan het opvolgingsgesprek. Vier belangrijke thema’s kwamen voort uit de verhalen van de vrouwen: (1) persoonlijk psychisch leed geassocieerd met FSD, (2) bezorgdheid over het nadelige effect van FSD op de relatie met hun seksuele partner, (3) een geloof in een relatie tussen FSD en ‘hormoondeficiëntie’, en (4) een verwachting van behandeling, die positieve lichamelijke en seksuele veranderingen inhield.

Conclusies

Zorgverleners moeten zich bewust zijn van de hoge mate van psychologisch leed die het gevolg kan zijn van FSD en beschikbare behandelingsopties overwegen, waaronder hormoontherapie.