Seksuele proble men en leed onder Amerikaa n se vrouwen: prevalentie en correlaties - My Sexual Health

Seksuele proble men en leed onder Amerikaa n se vrouwen: prevalentie en correlaties

Shifren JL et al., 2008

Doelstelling

Het schatten van de prevalentie van zelfgerapporteerde seksuele problemen (elk, verlangen, opwinding en orgasme), de prevalentie van problemen die gepaard gaan met persoonlijk leed, en het beschrijven van gerelateerde correlaties.

Methoden

De 31.581 vrouwelijke respondenten van 18 jaar en ouder waren afkomstig uit 50.002 huishoudens die waren verkregen van een nationale onderzoekspanelvertegenwoordiger van Amerikaanse vrouwen. Correlaties van elk verontrustend seksueel probleem werden geëvalueerd met behulp van meerdere logistieke-regressietechnieken.

Resultaten

De leeftijdsgecorrigeerde puntprevalentie van een seksueel probleem was 43,1% en 22,2% voor seksueel gerelateerd persoonlijk leed (gedefinieerd als een score van ten minste 15 op de Female Sexual Distress Scale). Elk verontrustend seksueel probleem (gedefinieerd als het melden van zowel een seksueel probleem als seksueel gerelateerd persoonlijk leed, een score op de Female Sexual Distress Scale van ten minste 15) trad op bij 12,0% van de respondenten en kwam vaker voor bij vrouwen van 45-64 jaar (14,8%) dan bij jongere (10,8%) of oudere (8,9%) vrouwen. Correlaties van verontrustende seksuele problemen waren onder meer een slechte zelfbeoordeelde gezondheid, laag opleidingsniveau, depressie, angst, schildklieraandoeningen en urine-incontinentie.

Conclusies

De prevalentie van verontrustende seksuele problemen piekte bij vrouwen van middelbare leeftijd en was aanzienlijk lager dan de prevalentie van seksuele problemen. Dit onderstreept het belang van het beoordelen van de prevalentie van seksueel gerelateerd persoonlijk leed bij het nauwkeurig inschatten van de prevalentie van seksuele problemen die klinische interventie kunnen vereisen.